Ubildning på distans
 
Behöver du eller din personal utbildning i Windows / MAC OS, Word, Excel, PowerPoint,
  FrontPage,   PhotoShop, Illustrator eller de andra på marknaden vanligaste förekommande
  programmen?
  Kurser för både PC Windows eller Mac OS X plattformen! Plus för iPad och iPhone.
  Tag kontakt med AFP Computer Systems för anpassad utbildning.
 
  Kurserna läggs upp med ett startdatum och ett slutdatum.
  Däremellan är det fritt för deltagaren att lösa sina kursuppgifter helt i sin egen takt.
  Kursledaren finns för daglig kontakt, hjälp och frågor.

  Deltagarna kan följa kursen hemma vid sin egen dator eller på sin arbetsplats.

  Normalt kursupplägg ligger på 4 - 8 veckor beroende på önskad nivå och kursämne.
  Du kan ha daglig kontakt med din kursledare för råd och normalt så får du veckouppgifter    
  som ska lösas.

  För vilka passar distanskurser?
  Perfekt för dig som är egenföretagare eller som har svårt att komma till kurser.
  Du bor kanske långt från kurshållare.
  Du som vill lära dig helt i egen takt.
  För dig som vill lära dig snabbt eller kanske långsamt.
  Eller för dig som vill fördjupa dig ordentlig under en längre tid i ett specifikt program.

  Många distanskurser har genomförts genom åren och samtliga med mycket gott resultat.

 


Kurserna kan följas från varje plats
som har en dator och en Internet uppkoppling.
Sverige - utomlands.

Kurserna körs via ditt vanliga e-postprogram.Åter--