Kunder
  Exempel inom forskning och läkemedelsbranschen.

  Statens Veterinärmedicinska anstalt
  Karolinska Institutets djuravdelningar
  Karolinska Universitetssjukhuset
  Folkhälsomyndigheten
  Uppsala Universitet
  Active Biotech i Lund
  Cartela AB i Lund
  Lunds Universitet
  Göteborgs Universitet
  Medivir i
Stockholm


  Referenser
 
Kontakta mig för aktuella referenser.


  

 
 
 

                                 

                               
 

 

 


  

Rudbeck Laboratoriet
 


Statens Veterinärmedicinska Anstalt
 

 


Åter--