Välbeprövade administrativa program

  för läkemedelsföretag, universitet, sjukhus och forskningsavdelningar.
  Samtliga program är flexibla för utbyggnad, byte av datorplattform eller ändrade villkor i framtiden.

  Programmen finns för både för PC/Mac och tillsammans i blandade miljöer.

  Samtliga program är kompatibla
med Windows och Mac OS X,
  widescreenanpassade och följer FileMaker Pro 18.0 standarden.                                                 


  FileMaker Pro lösningar för:                Windows              Mac OSX             Stationära datorer/Bärbara


  AFP Administration
  Komplett administrativt program. Uppfyller GLP krav och svenska myndighetskrav.
  Kraftfullt program men mycket enkelt att hantera.
  Sveriges mest använda för specifik försöksverksamhet.


 
AFP Administration Multi
  Speciellt framtaget för en organisation med flera separata avdelningar med med viktiga gemensamma funktioner.
  Komplett administrativt program. Uppfyller GLP krav och svenska myndighetskrav.
  Kraftfullt program men mycket enkelt att hantera. Upp till 5 separata avdelningar
kan sammankopplas.
  Detta program kräver FileMaker Server från en gemensam server och en standard FileMaker programvara för varje avdelning.


  AFP Transgen
  Transgendatabas för effektiv och säker avelsregistrering.
  Standardprogrammet för flertalet transgenavelsavdelningar i Sverige.
  Uppfyller GLP kraven och svenska myndighetskrav.

  

 
Programmet finns även i en version utan transgenfunktioner.
  Passar alla vanliga förekommande smådjursdjursavlar.


  AFP Djur
avdelning
 
  Program för hjälp och stöd för djurverksamhetens personal när det gäller djurhantering, dokumentation
  och personal. Uppfyller GLP kraven och svenska myndighetskrav.


 
AFP Management
  Program för ledning, drift och stöd av verksamheten.
  Lämpligt för chef, veterinär, avdelningsansvarig, huschef eller motsvarande.


  FÖR MINDRE FÖRETAG

 
AFP Kund - Fakturering och Personal
 
Ett kraftfullt men enkelt program att hantera för det mindre företagets dagliga administration.
  Programmet består av en faktureringsdel, kontaktregister som automatiskt visar hemsidor och
  karta till adressen plus relaterade kontakter.
  Personalregister, månadsrapporter och tidsrapporter per vecka eller dag för personal.
  Även en del med önskade blanketter ingår.
  Systemet kan lösenordskyddas i olika nivåer för respektive personal.
 

  MÅNGA FÖRDELAR MED AFP PROGRAMMEN!
  Alltid helt kundanpassade lösningar för optimal användning.
  Och med snabb support!

 


  Egen unik databaskonstruktion!?
 
Har du behov av en egen databaskonstruktion i din verksamhet men tycker att det är alldeles för
  svårt eller tidskrävande att klara en sådan uppgift.

  Med hjälp av  AFP Computers mångåriga erfarenhet av FileMaker Pro och programmering
  kan du få en anpassad, effektiv och säker lösning för dina speciella behov.


 
     
  FileMaker Pro hanterar enkelt all din information